Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
() - | Haber Girişi: 26.04.2021 - 12:10, Güncelleme: 26.04.2021 - 20:34

Çöken yolda daha önce tamir yapılmış!

 

Çöken yolda daha önce tamir yapılmış!

Çöken yolda daha önce tamir yapılmış!
  Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçiş güzargahlarından olan Düzce-Zonguldak Karayolu, 26 Mart 2021 tarihinde aşırı yağışlar sonucu çöktü. Ülke genelinde tartışma konusu olan olay sonrasında heyelana ilişkin ilk rapor yayınlandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Geoteknik Uzmanlık Kurulu ve Ulaştırma Uzmanlık Kurulu ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi tarafından Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde 26.03.2021`de meydana gelen göçmeye ilişkin inceleme ve değerlendirme raporu yayımlandı.   Yayınlanan raporda oluşan çökme ile ilgili çarpıcı tespitlere yer verilirken daha detaylı incelemenin yapılması gerektiği ifade edildi. Raporda en dikkat çeken detay ise Düzce-Zonguldak karayolunun çöken bölümünün daha önce tamir edildiğine dair bulgu ve kanıtların yer alması oldu. Yolda daha önce çatlak tamiri yapıldığına dikkat çekilerek, “Eylül 2020 tarihli Google Earth sokak görünümünde mastik türü bir malzemeyle bir çatlak tamiri yapıldığı görülmektedir. Bu durum, yolda göçme meydana gelebileceğinin işaretinin daha önce ortaya çıktığı anlamına gelmektedir.” İfadelerine yer verildi.   “STABİLİTE KAYBI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR” Çöken yol ile ilgili yayınlanan raporun sonuç ve öneriler kısmında yer alan değerlendirmelerde, “Yolun göçen bölgesinin kuzeye ve güneye doğru yükselen arazi topoğrafyasının en alçak kotunda yer aldığı, ayrıca göçen bölgeden batıya ve doğru da arazi kotlarının daha da alçaldığı tespit edilmiştir. Bölgenin genel topoğrafyası dikkate alındığında göçen bölge, kuzey-güney doğrultusunda uzanan iki vadinin arasındaki sırtı oluşturan tepelerden iki tanesinin ortasındaki en alçak kotta bulunmaktadır.  Toprakarme istinad duvarında 45 mm genişliğinde ve yaklaşık 5 mm kalınlığında galvanizli çelik şerit donatıların, yaklaşık 17 cm kalınlığındaki altıgen şekilli prekast betonarme cephe elemanlarına yatayda 105 cm, düşeyde 75 cm arayla bağlandığı görülmüştür.  Donatı şeritlerini çevreleyen dolgu tabakasının büyük ölçüde orta – iri çakıllar içeren granüler yapıda olduğu görülmüş, ancak numune alma imkanı bulunamamıştır. Dolgunun sıkışma oranı hakkında da sadece görsel inceleme ile sağlıklı bir yorum yapılması söz konusu değildir. Göçme sonrası oluşan yığının içinden alınmış olan dolgu malzemesi numunelerinde ise kil oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum duvar imalatında kullanılmış olan dolgu malzemesi granülometrisinin homojen olmadığı ve bölümden bölüme değiştiği izlenimini vermektedir.  Göçen bölgenin güney tarafında ayakta kalan toprakarme duvar prekast cephe elemanlarının bazılarında çatlaklar bulunduğu tespit edilmiştir. Toptan göçmenin sebebinin taban zeminine gerek duvar gövdesi içinden sızarak, gerekse duvarın ön tarafında meydana gelen yağışlarla doğrudan girerek ulaşan suların duvarın oturduğu zemini zaman içinde yumuşatması ve yumuşayan zeminde meydana gelen stabilite kaybı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çöken duvarın ön tarafında arazi topoğrafyasının alçalmasının, taban zeminindeki suyun kısa yoldan drene olabilmesine sebep olduğu ve bu durumun göçmenin sebeplerinden biri olduğu düşünülmektedir.” ifadelerine yer verildi.       DAHA ÖNCE ÇÖKME İŞARETİ VERMİŞ Çöken yolda daha önce çatlak tamiri yapıldığına ilişkin bulgular olduğu ifade edilerek, “Duvarın ön tarafında arazi kotlarının giderek alçalması standart bir durum olmayıp bunu yaratabileceği olumsuzluklara karşı proje aşamasında tedbirler alınmalı ve tedbirler uygulama sırasında hayata geçirilmelidir. Ancak duvarın ön tarafında oluşmuş olan suyolu duvarın tasarımı yapılırken sahadaki topoğrafyanın dikkate alınmadığı izlenimini uyandırmaktadır.  Göçmenin meydana geldiği alanın Eylül 2020 tarihli Google Earth sokak görünümünde mastik türü bir malzemeyle bir çatlak tamiri yapıldığı görülmektedir. Bu durum, yolda göçme meydana gelebileceğinin işaretinin daha önce ortaya çıktığı anlamına gelmektedir.  Rapor konusu yol göçmesinin nedenlerinin daha kesin bilgilere dayandırılarak belirlenebilmesi için yukarıda Madde 3’te belirtilen detaylı araştırma ve inceleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar aynı karayolunun farklı bölgelerinde benzer koşullarda inşa edilmiş olan diğer duvarların mevcut durumlarının değerlendirilmesine de ışık tutacak ve benzer göçmeler yaşanmadan gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesine imkan sağlayacaktır.” İfadeleri kullanıldı.
Çöken yolda daha önce tamir yapılmış!

 

Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçiş güzargahlarından olan Düzce-Zonguldak Karayolu, 26 Mart 2021 tarihinde aşırı yağışlar sonucu çöktü. Ülke genelinde tartışma konusu olan olay sonrasında heyelana ilişkin ilk rapor yayınlandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Geoteknik Uzmanlık Kurulu ve Ulaştırma Uzmanlık Kurulu ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi tarafından Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde 26.03.2021`de meydana gelen göçmeye ilişkin inceleme ve değerlendirme raporu yayımlandı.

 

Yayınlanan raporda oluşan çökme ile ilgili çarpıcı tespitlere yer verilirken daha detaylı incelemenin yapılması gerektiği ifade edildi. Raporda en dikkat çeken detay ise Düzce-Zonguldak karayolunun çöken bölümünün daha önce tamir edildiğine dair bulgu ve kanıtların yer alması oldu. Yolda daha önce çatlak tamiri yapıldığına dikkat çekilerek, “Eylül 2020 tarihli Google Earth sokak görünümünde mastik türü bir malzemeyle bir çatlak tamiri yapıldığı görülmektedir. Bu durum, yolda göçme meydana gelebileceğinin işaretinin daha önce ortaya çıktığı anlamına gelmektedir.” İfadelerine yer verildi.

 

“STABİLİTE KAYBI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR”

Çöken yol ile ilgili yayınlanan raporun sonuç ve öneriler kısmında yer alan değerlendirmelerde, “Yolun göçen bölgesinin kuzeye ve güneye doğru yükselen arazi topoğrafyasının en alçak kotunda yer aldığı, ayrıca göçen bölgeden batıya ve doğru da arazi kotlarının daha da alçaldığı tespit edilmiştir. Bölgenin genel topoğrafyası dikkate alındığında göçen bölge, kuzey-güney doğrultusunda uzanan iki vadinin arasındaki sırtı oluşturan tepelerden iki tanesinin ortasındaki en alçak kotta bulunmaktadır.  Toprakarme istinad duvarında 45 mm genişliğinde ve yaklaşık 5 mm kalınlığında galvanizli çelik şerit donatıların, yaklaşık 17 cm kalınlığındaki altıgen şekilli prekast betonarme cephe elemanlarına yatayda 105 cm, düşeyde 75 cm arayla bağlandığı görülmüştür.  Donatı şeritlerini çevreleyen dolgu tabakasının büyük ölçüde orta – iri çakıllar içeren granüler yapıda olduğu görülmüş, ancak numune alma imkanı bulunamamıştır. Dolgunun sıkışma oranı hakkında da sadece görsel inceleme ile sağlıklı bir yorum yapılması söz konusu değildir. Göçme sonrası oluşan yığının içinden alınmış olan dolgu malzemesi numunelerinde ise kil oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum duvar imalatında kullanılmış olan dolgu malzemesi granülometrisinin homojen olmadığı ve bölümden bölüme değiştiği izlenimini vermektedir.  Göçen bölgenin güney tarafında ayakta kalan toprakarme duvar prekast cephe elemanlarının bazılarında çatlaklar bulunduğu tespit edilmiştir. Toptan göçmenin sebebinin taban zeminine gerek duvar gövdesi içinden sızarak, gerekse duvarın ön tarafında meydana gelen yağışlarla doğrudan girerek ulaşan suların duvarın oturduğu zemini zaman içinde yumuşatması ve yumuşayan zeminde meydana gelen stabilite kaybı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çöken duvarın ön tarafında arazi topoğrafyasının alçalmasının, taban zeminindeki suyun kısa yoldan drene olabilmesine sebep olduğu ve bu durumun göçmenin sebeplerinden biri olduğu düşünülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

 

 

 

DAHA ÖNCE ÇÖKME İŞARETİ VERMİŞ

Çöken yolda daha önce çatlak tamiri yapıldığına ilişkin bulgular olduğu ifade edilerek, “Duvarın ön tarafında arazi kotlarının giderek alçalması standart bir durum olmayıp bunu yaratabileceği olumsuzluklara karşı proje aşamasında tedbirler alınmalı ve tedbirler uygulama sırasında hayata geçirilmelidir. Ancak duvarın ön tarafında oluşmuş olan suyolu duvarın tasarımı yapılırken sahadaki topoğrafyanın dikkate alınmadığı izlenimini uyandırmaktadır.  Göçmenin meydana geldiği alanın Eylül 2020 tarihli Google Earth sokak görünümünde mastik türü bir malzemeyle bir çatlak tamiri yapıldığı görülmektedir. Bu durum, yolda göçme meydana gelebileceğinin işaretinin daha önce ortaya çıktığı anlamına gelmektedir.  Rapor konusu yol göçmesinin nedenlerinin daha kesin bilgilere dayandırılarak belirlenebilmesi için yukarıda Madde 3’te belirtilen detaylı araştırma ve inceleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar aynı karayolunun farklı bölgelerinde benzer koşullarda inşa edilmiş olan diğer duvarların mevcut durumlarının değerlendirilmesine de ışık tutacak ve benzer göçmeler yaşanmadan gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesine imkan sağlayacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

karar67.com/images/592980c41c04d7977d97983a3f1bec69.JPG" style="height:308px; width:606px" />

karar67.com/images/5677dcabf0e6dcac768a440c8445a9bd.JPG" style="height:429px; width:656px" />

karar67.com/images/a48bbd3c3b7ebc061d73c8df26eb0d16.JPG" style="height:548px; width:529px" />

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve karar67.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.